INFORMATION OM UKRAINAKRISEN

Information om Ukrainakrisen

Ukrainakrisen

Då vi precis trodde vi lagt en, för alla, utmanande period (covid-19) i ryggen så inträffar en oändligt mycket större tragedi i form av Rysslands invasion av Ukraina.
Detta kommer tyvärr innebära en ytterligare period fylld av utmaningar när det gäller tillgången på olika material men även prisökningar långt utöver normalt, vad vi vet idag är bl.a:

- Skenande pris och låg tillgänglighet på mycket ingående råmaterial för produktion av möbler,
  vilket gör att offerter och prisuppgifter har mycket kort giltighetstid.
- Flera av våra leverantörer inför omgående höga bränsle och råvarutillägg.
- Stålpriserna har gått upp med 55% i Norra Europa sedan årsskiftet.
- BE group och andra grossister har justerat priserna 3 gånger under mars månad och
  just nu pågår hamstring av materiel till en väldigt spekulativ marknad.
- 2 stora stålverk i Ukraina bombades vilket gör att stålpriserna rusar pga. begränsad tillgång
  och stor efterfrågan på marknaden
- Stor del av spån, fanér och massivträ kommer ursprungligen från Ryssland, Vitryssland och
  Ukraina vilket gör att priserna rusar och tillgången på materiel är begränsad.
- Ukraina var/är även en av de största producenterna av massiv ek och ekfanér vilket gjort att
  priserna skjutit i höjden på det materialet som finns tillgängligt.
- Lim för sammanfogning av spånskivor är en bristvara.
- Ökade priser på transportpallar och emballage motsvarande 30-40%.
- Priserna på plast följer oljepriset vilket gör att såväl produkter som emballage blir dyrare.
- Vi har även fått information att flera producenter planerar utlysa Force Majeure pga. rådande
  situation.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen och kan bara hoppas på ett snabbt slut på kriget och en återgång till det mer normala.

Är det något i övrigt ni undrar över gällande detta, är ni naturligtvis varmt välkomman att kontakt oss.

Med bästa inredningshälsningar,
Thule Möbler ABTorbjörn Axelsson Wingarhed VD