Kvalitet och miljö

Verksamhetspolicy

Thule Möbler ett möbeltillverkande familjeföretag med anor från 1917
I dag utvecklar, tillverkar och säljer vi möbler för arbetsplatser men återförsäljer även möbler för både
kontor och offentlig miljö, vi tillhandahåller även olika tjänster inom dessa områden. Thule Möbler är
certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001.

I hela vår verksamhet ska vi sträva efter att endast utveckla och marknadsföra produkter samt tjänster
med kvalitet, hållbarhetsaspekter, funktion, design, detaljutförande samt leveranssäkerhet, som lägst
motsvarar kundernas behov och förväntan, detta skall vi gemensamt uppnå genom att:

• Vara lyhörda för våra kunders behov och förväntningar och anpassa oss därefter.

• Skapa och vårda långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.

• Skapa en intern kultur av delaktighet och utvecklingsvilja via kompetensutveckling samt ständiga

förbättringar.

• Göra rätt från början och med målet att göra minsta möjliga fel i alla led.

• Uppfylla ev. kundkrav samt med marginal uppfylla de lagar, förordningar och krav som gäller för

verksamheten.

• Ständigt förbättra vårt kvalités och miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade mål.

• Bedriva en säker produktion med minsta möjliga utsläpp till naturen genom att minska och eliminera

användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser där så är ekonomiskt rimligt och

tekniskt möjligt.

• Helt utesluta regnskogsträ i produktionen.

• Använda oss av förnyelsebara energikällor där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

Med stöd och grund i denna Policy ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa nya
affärsmöjligheter. Policyn skall vara känd och förstådd av alla medarbetare och det är allas
gemensamma uppgift att förverkliga denna.

Kungsör 11:e januari 2023

VD, Torbjörn Axelsson Wingarhed