Om Thule

Företaget

Thule Möbler är ett modernt inredningsföretag som levererar heltäckande kundanpassade inredningslösningar och har gjort det sedan 1917. Vi är verksamma inom områdena kontor, offentlig miljö, skola och äldreboende. Våra kunder finns inom såväl privat som offentlig sektor. Ingen inredningsfråga är för stor eller för liten för oss.

Historik

Grunden till det som skulle bli Thule Möbler lades i Kungsör i början av 1900-talet av Axel Larsson. I mitten av 20-talet flyttade Axel med sönerna John, Henry och Inge till Flen där man etablerade sin verksamhet och dessutom tog namnet Thule, från parken med samma namn.

Samtidigt jobbade Axels bror Martin med att bygga om en gammal ladugård i Kungsör till fabrikslokal, till vilken Axel runt 1930 flyttade tillbaka hela verksamheten. 1930 är även det officiella startåret för Thule Möbler då de första orderböckerna är daterade till det året.

Från början tillverkade man diverse olika möbler men efter andra världskriget styrdes produktionen om till att mer och mer omfatta kontorsmöbler.

I april 1949 brann hela fabriken ner och under tio år huserade verksamheten i provisoriska lokaler. 1959 byggdes nya lokaler vilka sedan har byggts ut efterhand för att kunna hysa den ständigt växande produktionen.

bild 1 historia 1

Affärsidé och vision

Thules affärsidé

Att vara ett naturligt val när det gäller leverantör av inredningar till kontor, utbildning och offentliga miljöer, såväl inom privata som offentliga organisationer/ företag / kommuner, inom vårt geografiska område. Flexibilitet, kundanpassning, design, ergonomi samt hög servicenivå är nyckelord.


Mål och Vision

Det är vår vision att bidra till en bättre arbetsmiljö för alla! Vårt mål är, att i stark samverkan och med stor lyhördhet för våra kunders / partners behov, bidra med lösningar som i alla projekt skall ge uppenbara fördelar och i slutändan bidra med en bättre arbetsmiljö för våra kunder och partners.

För att uppnå detta skall vi;
1. Kontinuerligt arbeta med utveckling av produkter, tjänster och kompetenshöjande åtgärder i en kreativ miljö och med ett kreativt perspektiv.
2. Arbeta med långsiktiga kund/partner relationer där etik och affärsmoral är självklara bitar.
3. Där det krävs och är möjligt, göra organisatoriska anpassningar för att maximera kundnyttan.
4. Vid behov använda oss av interorganisatoriska nätverk för att skaffa oss maximal kompetens eller resurs.