Kvalitet och miljö

Miljöpolicy

Thule Möbler har starka traditioner inom möbel- och inredningsbranschen och våra kunder vet att namnet Thule står för ekonomiska, kvalitativa och funktionella produkter. Detta är resultatet av ett modernt arbetssätt och våra uttalade miljö- och kvalitetspolicys. Vår miljöpolicy förbinder oss till att i hela vår verksamhet sträva efter att tillverka och distribuera produkter som bidrar till en för människan bra inre och yttre miljö.

Läs hela vår miljöpolicy nedan:

Vi är ett möbeltillverkande familjeföretag med anor från 1930-talet. I dag tillverkar och säljer vi möbler för kontor men återförsäljer även möbler för både kontor och offentlig miljö. I hela vår verksamhet ska vi sträva efter att tillverka och distribuera produkter som bidrar till en bra inre och yttre miljö genom att:

 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål.
 • Förebygga utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten genom att bland annat minska och källsortera vårt avfall samt samordna våra leveranser och återanvända emballage.
 • Vi ska bedriva en säker och miljövänlig produktion med minsta möjliga utsläpp till naturen genom att eliminera användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser där så är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
 • Helt utesluta regnskogsträ i produktionen.
 • Använda oss av förnyelsebara energikällor där så är ekonomiskt försvarbart.
 • Genom utbildning och information integrera miljötänkandet i hela företaget samt att både internt och externt sprida kunskap om vårt miljöarbete.
 • Miljöpolicyn är tillgänglig för alla.
 • Vi med god marginal ska följa de lagar, förordningar och krav som gäller för verksamheten.

  Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa nya affärsmöjligheter. Ansvaret ligger hos oss alla!

Kvalitétspolicy

Thule Möbler har starka traditioner inom möbel- och inredningsbranschen och våra kunder vet att namnet Thule står för ekonomiska, kvalitativa och funktionella produkter. Detta är resultatet av ett modernt arbetssätt och våra uttalade miljö- och kvalitetspolicys. Vår kvalitetspolicy förbinder oss till att endast marknadsföra och distribuera produkter med funktion, design, detaljutförande och leveranssäkerhet som motsvarar kundernas behov och förväntan.

Läs hela vår kvalitetspolicy nedan:

 • Thule skall endast marknadsföra produkter med funktion, design, detaljutförande och leveranssäkerhet som motsvarar kundernas behov och förväntan.
 • Produktkvalitet, kundservice och pris i kombination, skall befästa Thules ställning som ett av mälarregionens ledande inredningsföretag.
 • Det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy.
 • Kvalitetspolicyn utgör en grund för allt handlande i företaget och är ett stöd för medarbetarna i beslutssituationer.
 • Policyn skall vara känd och förstådd av alla medarbetare.
 • Företagsledningen betonar följande direktiv av avgörande betydelse för kvalitetspolicyns förverkligande.
 • Kvalitet skall byggas in inte kontrolleras fram.