1917 - Starten

Thule Möblers historia började i Kungsör i början av 1900- talet, där Axel Larsson, en hantverksskicklig snickare som både byggde hus och möbler, lade grunden för företaget. Genom att investera i flera lokala snickerier och successivt köpa ut sina affärspartners, banade Axel väg för vad som skulle komma att bli Thule Möbler.

Runt 1915 uppförde och invigde Axel en ny fabrikslokal i hjärtat av Kungsör och det var här, 1917, som verksamheten, vilken senare skulle utvecklas till Thule Möbler, tog sin början. På 1920-talet, då behovet av mer utrymme uppstod, flyttade Axel och hans söner John, Henry och Inge verksamheten till Flen. Där etablerade de sig på nytt och valde namnet “Thule”, inspirerat av den lokala parken med samma namn.

Även i Flen växte verksamheten snabbt ur sina lokaler, och för att hantera det växande utrymmesbehovet tog Axels bror Martin sig an uppgiften att omvandla en gammal ladugård i Kungsör till en ny fabrikslokal. Detta projekt utfördes samtidigt som företaget fortsatte sin produktion i Flen. Runt 1930 var ombyggnationen av ladugården till fabrikslokaler slutförd, och verksamheten flyttades tillbaka till Kungsör.

1935 - Verksamheten växer

Mitten på 30-talet. Axel Larson till vänster, hans son John Axelsson i mitten med Hans Axelsson knät samt till höger Axels far Lars Erik Pettersson.

Från början tillverkade man diverse olika möbler vilka främst såldes till fackhandlare i Stockholm, men efter andra världskriget styrdes produktionen om till att mer och mer omfatta kontorsmöbler. Under andra världskriget tillverkades även ammunitionslådor på Thule.

Orderbok daterad till 26/8 1930
“2 st. skrivbord, 2 st. femlådiga
skrivbord, att sändas med båt”

1949 - Branden

I april 1949 brann hela fabriken och intilliggande bostadshus ner. Det som orsakat. branden kunde senare konstateras vara en inoljad trasa som hade självantänt.

Nästan allt gick förlorat i branden. Det enda som undkom var en bil som stod parkerad i en källare samt företagets kassaskåp, vilket föll ned två våningar och hamnade i källaren.

Branden blev ett hårt slag mot företaget som under nästan 10 års tid framöver blev tvunget att bedriva verksamhet i tillfälliga lokaler belägna inne i Kungsör, från vilka denna bild är tagen.

1959 - Nya lokaler

1959 byggdes nya lokaler vilka sedermera har byggts ut efterhand. Nuvarande lokaler omfattar cirka 3400 kvadratmeter fabriksyta och 600 kvadratmeter utställningsyta.

Tidigare inriktning, som underleverantör av kontorsmöbler till andra säljande organisationer, ändrades under början av 70-talet och en egen försäljningsorganisation med fokus på den lokala marknaden upprättades.

Under slutet på 70-talet och början på 80-talet utvecklades en mängd egenproducerade arbetsmöbler. Fokus låg alltmer på den professionella arbetsplatsen, modern design, kvalitet, men även ergonomi började komma i fokus.

1990 - Tillverkningen

Under 90-talet påbörjades investeringar i CNC-baserad tillverkning. Egna maskiner i kombination med handtillverkning och finsnickeri innebar att företaget förfogade över en småskalig men flexibel och rationell tillverkning, vilket gav nya möjligheter.

CNC-tekniken att rationellt kunna tillverka mer designade former och spännande material, exempelvis Cherry Line, av plantageodlad körsbär, vilket var en av de första serietillverkade modellserierna med mjuka former på både förvaring och bord.

Sitt- och stå arbetsbord med starkt ergonomifokus och mönsterskyddade konstruktioner kring arbetet med tangentbord och bildskärm utvecklades och såldes framgångsrikt mot professionella ”dataarbetsplatser”.

2000 - Inredningslösningarna

Under 2000-talet flyttades fokus alltmer mot att jobba med heltäckande inredningslösningar, att ta helhetsansvar och kunna stötta företagets kunder genom alla steg i inredningsprocessen ”från första tanke till slutförd leverans”.

Att kunna erbjuda stöd inom rumslig gestaltning och skapa organisations- samt profilanpassad inredning vilken uppfyller höga miljökrav och hållbarhet, i alla led, blir en allt viktigare del på den professionella inredningsmarknaden.

Idag

Idag är Thule Möbler ett fristående heltäckande inredningsföretag. Vår position som fristående aktör gör att vi kan erbjuda våra kunder behovsanpassade inredningslösningar, utan begränsande bindningar till något specifikt varumärke eller organisation. Vi låter inte något begränsa oss i vår ambition att skapa kreativa, unika och hållbara inredningslösningar samt en bättre arbetsmiljö för våra kunder.