Tjänster

Leverans och montering

Utöver att hjälpa dig att hitta rätt möbler till din arbetsplats ser vi även till att allt faktiskt kommer på plats. Med vår egen logistik, leverans och montering står vi för en samordnad leverans av din nya inredning. När vi lämnar din arbetsplats är möblerna utplacerade, monterade och färdiga för användning. Inga fler platta paket och sura miner på arbetsplatsen. Vi tar hand om hela processen!

Inredningsförslag

Ingen känner sin arbetsplats och organisation lika väl som du och dina medarbetare. Vi tar oss tid att lyssna på er och förstå era behov och önskemål för att få en så bra grund som möjligt. När vi har samlat in all information skapar vi ett inredningsförslag som visualiseras i antingen 2D eller 3D och presenteras tillsammans med förslag på material och färgsättning. Vi är mer än villiga att hålla en presentation på plats i era lokaler eller välkomna er till vårt showroom. Vår prissättning är helt transparent och ni får en detaljerad offert inklusive kostnader för leverans och montering. Vid orderläggning planeras även leveransdatum och själva utförandet tillsammans med ansvarig inredare.

Möbelinventering

Det kan vara utmanande att få en ordentlig översikt över ens nuvarande inredning och framförallt dess skick. Denna information är avgörande för att fatta hållbara inköpsbeslut i framtiden. Vi genomför en inventering av er nuvarande inredning. Vi erbjuder en integrerad app-lösning där vi skickar ut inventarielista med information om skick, modell, antal, bilder, CO2-värden samt en ritning som visar var möblerna finns placerade i byggnaden.

Återbruk

Genom att erbjuda hållbar inredning som är designad för framtida återbruk står vi alltid redo att ta emot din inredning när du känner att den har tjänat sitt syfte. En stor del av den inredning vi mottar kan snabbt återanvändas och sättas tillbaka på marknaden under återbruksflaggan, men ibland kräver den lite extra omsorg. Med vår långa erfarenhet av egen möbelproduktion kan vi erbjuda ett brett utbud av möbelrenoveringstjänster, från lackering till tapetsering, allt för att förlänga produkternas livslängd.

Specialproduktion

Med erfarenhet av att inreda en mängd olika rum över åren förstår vi att speciella behov ofta uppstår med tiden. Det kan handla om ojämna väggar eller utrymmen som inte passar in i de vanliga standarderna. Som en flexibel leverantör har vi vår egen specialproduktion med snickeri där vi kan anpassa eller skapa helt nya produkter som passar dina unika behov perfekt.